English-Turkish translations for abscess:

apse · çıban · other translations

abscess apse

That's definitely not an abscess.

Bu kesinlikle bir apse değil.

God, what a huge abscess.

Aman Tanrım, ne büyük bir apse!

Doc found a big abscess in Red's lip.

Doktor, Red'in dudağında büyük bir apse buldu.

Click to see more example sentences
abscess çıban

It's an abscess.

Bir çıban sadece.

Depression, convulsions, anxiety, jaundice, myocardial infarction which is heart attack eczema, abscess, vaginal pain, vaginal discharge.

Depresyon, kasılmalar, kaygı, sarılık, miyokard enfarktüsü yani kalp krizi egzama, çıban, vajinal ağrı, vajinal akıntı.