English-Turkish translations for abscond:

kaçmak · other translations

abscond kaçmak

Crime Branch Inspector Sadhu Agashe is absconding after murdering corporator Velinkar and inspector Imtiyaz Siddiqui

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müfettişi Sadhu Agashe kaçıyor Korporatör VeIinkar öldürüldükten sonra ve müfettiş Imtiyaz Siddiqui

On parole, absconded a couple of weeks ago.

Şartlı tahliye edilmiş, birkaç hafta önce kaçmış.

This absconder from Farnleigh?

Farnleigh'dan kaçan şahıs mı?