English-Turkish translations for absorb:

emmek · içmek · çekmek · içine çekmek · yutmak · özümsemek · other translations

absorb emmek

Concrete absorbs the digital signals, okay?

Beton, dijital sinyalleri emer. Tamam mı?

To wit, human hair both absorbs and reflects light.

Yani, insan saçı ışığı hem emer, hem de yansıtır.

EM fields absorb energy.

EM alanı enerji emer.

Click to see more example sentences
absorb içmek

So The Blessing absorbed the blood, copied it like a new template.

O zaman Lütuf kanı içine çekti. Yeni bir kalıp gibi kopyaladı.

Extra absorbent and recyclable too, for the climate change.

Ekstra emici ve geri dönüşümlü, iklim değişikliği için.

Absorbent fabric for nap drool.

Şekerleme salyaları için emici kumaş.

Click to see more example sentences
absorb çekmek

So The Blessing absorbed the blood, copied it like a new template.

O zaman Lütuf kanı içine çekti. Yeni bir kalıp gibi kopyaladı.

The job absorbs you.

İş seni içine çekiyor.

absorb içine çekmek

So The Blessing absorbed the blood, copied it like a new template.

O zaman Lütuf kanı içine çekti. Yeni bir kalıp gibi kopyaladı.

The job absorbs you.

İş seni içine çekiyor.

absorb yutmak

Tornado was absorbed by Enercat.

Tornado, Enercat tarafından yutuldu.

absorb özümsemek

Always absorbing everything everywhere all the time.

Her zaman, her yerde, her şeyi özümsemek.