English-Turkish translations for abstract:

soyut · soyut düşünce · özet · other translations

abstract soyut

No, no, actually it confirms something I've always wondered about modern art, abstract art.

Hayır, hayır, aslında bu her zaman modern sanat hakkında merak ettiğim bir şeyi doğruluyor. Soyut sanat

Well, it's not abstract to me.

Bu benim için soyut değil.

It's a number, Dr. simcoe an abstract object.

Sadece bir sayı, Dr. Simcoe soyut bir nesne.

Click to see more example sentences
abstract soyut düşünce

Sam dismisses abstract thought and craves concrete evidence.

Sam soyut düşünceleri reddeder ve somut kanıt arar.

Why is that abstract?

Neden soyut bir düşünce?

abstract özet

This abstract unwinable war had huge economic consecuences.

Bu kazanılamaz savaşın özeti çok büyük ekonmik sonuçlar getirdi.