English-Turkish translations for abstraction:

soyut · soyutlama · other translations

abstraction soyut

No, no, actually it confirms something I've always wondered about modern art, abstract art.

Hayır, hayır, aslında bu her zaman modern sanat hakkında merak ettiğim bir şeyi doğruluyor. Soyut sanat

Well, it's not abstract to me.

Bu benim için soyut değil.

It's a number, Dr. simcoe an abstract object.

Sadece bir sayı, Dr. Simcoe soyut bir nesne.

Click to see more example sentences
abstraction soyutlama

There are no abstractions, you will notice.

Siz de fark edeceksiniz, hiç soyutlama yok.