English-Turkish translations for abusive:

küfürbaz · kötüye kullanan · bozuk · yolsuz · kötü davranan · ağzı bozuk · other translations

abusive küfürbaz

Dr. Morrison you describe the defendant as abusive and hostile and deeply distrustful.

Dr. Morrison davalıyı, küfürbaz, saldırgan ve son derece şüpheci olarak tanımlıyorsunuz.

Now, look, Douglas, there's no need to be abusive.

Şimdi, bak, Douglas, küfürbaz olmaya gerek yok.

Abusive and hostile.

Küfürbaz ve saldırgan.

Click to see more example sentences
abusive kötüye kullanan

He had power over her and he abused that power.

Onun üzerinde gücü vardı ve o da bu gücü kötüye kullandı.

Paracelsus is abusing artifacts.

Paracelsus objeleri kötüye kullanıyor.

You abused your power, Micah.

Gücünü kötüye kullandın, Micah.

abusive bozuk

Like very abusive slangs

Çok bozuk ağızda argolar

Shitty." She's really abusive.

Boktan." Gerçekten ağzı çok bozuk.

abusive yolsuz

I think Joanna hides it well, but Hollis may have been abusive.

Bence Joanna iyi saklıyor ama belki de Hollis yolsuz biriydi.

Mac thinks there's an abusive husband.

Mac yolsuz bir kocan olduğunu..

abusive kötü davranan

So an abusive father becomes a monster.

Yani kötü davranan bir baba canavar oluyor.

What child abuse?

Ne kötü davranması?

abusive ağzı bozuk

Like very abusive slangs

Çok bozuk ağızda argolar

Shitty." She's really abusive.

Boktan." Gerçekten ağzı çok bozuk.