English-Turkish translations for abyss:

uçurum · dipsiz · cehennem · other translations

abyss uçurum

She's Protestant, I'm Catholic, it's a great religious abyss.

O protestan, ben katoliğim, arada dini bir uçurum var.

She's at peace. Or in some dark, endless abyss.

Huzur içinde. ya da karanlık ve sonsuz uçurumda.

You ever heard a howling abyss?

Uluyan bir uçurum duydunuz mu hiç?

Click to see more example sentences
abyss dipsiz

God banished Lucifer and his defiant angels and locked them up in an abyss.

Tanrı Lucifer'ı ve muhalif melekleri sürgün etti. Ve onları dipsiz bir kuyuya kilitledi.

Time is an abyss, profound as a thousand nights.

Zaman bir dipsiz kuyudur, bin gece kadar derin.

Welcome back from the abyss, Sheridan.

Dipsiz kuyuya hoş geldin, Sheridan.

Click to see more example sentences
abyss cehennem

I see a beautiful city and a brilliant people rising from this abyss.

Güzel bir şehir ve bu cehennemden yükselen harika insanlar görüyorum