English-Turkish translations for academic:

akademik · akademisyen · teorik · akademi · other translations

academic akademik

The difference between a really good teacher and a really bad teacher is one year of learning per academic year.

Gerçekten iyi bir öğretmen ile çok kötü bir öğretmen arasındaki fark her akademik yılda bir yıl kadar.

Actually, my interest is not academic.

Aslında, benim ilgim akademik değil.

Primed to graduate two years early, Ian Randall is a true academic superstar.

İki sene erken mezun olacak olan Ian Randall akademik bir yıldız.

Click to see more example sentences
academic akademisyen

This is a serious subject. She's a serious academic woman.

Bu çok ciddi bir konu ve kadın oldukça ciddi bir akademisyen.

In June, a respected academic and Soviet spy, Peter Darrall, was murdered in London.

Haziran'da, saygın bir akademisyen ve Sovyet ajanı, Peter Darrall, Londra'da öldürüldü.

She's an academic Like her mother.

O da annesi gibi, akademisyen.

Click to see more example sentences
academic teorik

Well, a very important little birdie tells me it's academic.

Çok önemli, küçük bir kuş bana teorik olarak olduğunu söyledi.

Well, I don't have a copy, so it's pretty academic, really.

Bende kopyası yok bu gerçekten oldukça teorik bir şey.

And it's sort of academic.

Bir tür teorik bir olay bu.

Click to see more example sentences
academic akademi

Academics, athletics, community service, debate, and school spirit.

Akademi, atletizm, sosyal servis, tartışma ve okul ruhu.