English-Turkish translations for academic:

akademik · akademisyen · teorik · akademi · other translations

academic

This is just an academic question.

Bu sadece kuramsal bir sorun.

You're some kind of academic, aren't you?

Bir tür bilim adamısın değil mi?

No, I'm an academic, college professor

Hayır. Ben akademisyenim. Üniversite profesörü

British citizen, retired academic, divorced, pension.

İngiliz, akademiden emekli boşanmış, emekli.

Yeah, that was all academic.

Evet, hepsi çok akademikti.

He's an academic, a bookworm.

O bir âlimdir, kitap kurdu.

Syracuse has a storied academic tradition, Ernie.

Syracuse'un ilginç bir hikâyesi vardır, Ernie.

He isthe state topperfrom the college. Brilliant academic record!

ABD'deki bir üniversiteye çağrılmış Transkripti de harika.