English-Turkish translations for accelerate:

hızlandırmak · hızlanmak · other translations

accelerate hızlandırmak

Great, well, that definitely accelerates the process.

Harika, iyi, bu kesinlikle süreci hızlandırır.

The sea water actually accelerates dehydration.

Deniz suyu aslında su kaybını hızlandırır.

This accelerates the melt.

Bu da erimeyi hızlandırır.

Click to see more example sentences
accelerate hızlanmak

If the healing's accelerated, so has the tumorgenesis.

Eğer iyileşme hızlanıyorsa, tümör oluşumu da hızlanır.