English-Turkish translations for accentuate:

vurgulamak · other translations

accentuate vurgulamak

It really accentuates my bust line.

Bu gerçekten benim vücudumu vurguluyor.

It both accentuates and conceals.

Hem hatlarını vurguluyor hem de gizliyor.

And you wanna accentuate that.

Ve bunu vurgulamak istersiniz.