English-Turkish translations for accept:

kabullenmek · kabul etmek · almak · anlamak · üstlenmek · other translations

accept kabullenmek

I mean, if you can't accept me as part of your life, then then what are we doing here?

Yani, eğer beni hayatının bir parçası olarak kabul edemiyorsan o zaman o zaman biz burda ne yapıyoruz?

You must accept. I know you love her, too.

Kabul etmelisin, senin de onu sevdiğini biliyorum.

But, Thomas, you know she will never accept the church.

Ama, Thomas, o hiçbir zaman kiliseyi kabul etmeyecek.

Click to see more example sentences
accept kabul etmek

I mean, if you can't accept me as part of your life, then then what are we doing here?

Yani, eğer beni hayatının bir parçası olarak kabul edemiyorsan o zaman o zaman biz burda ne yapıyoruz?

I can't accept that, sir.

Bunu kabul edemem efendim.

Now, I cannot accept it, I will not accept it.

Şimdi bunu, kabul edemem, asla da kabul etmeyeceğim!

Click to see more example sentences
accept almak

It takes a small army Only an idiot would accept the job.

Küçük bir ordu gerek. Sadece bir aptal bu işi alır.

Chief, as team leader, I accept full responsibility.

Şef, takım lideri olarak, tüm sorumluluğu ben alıyorum.

I got your message and accept your challenge.

Mesajını aldım ve meydan okumanı kabul ediyorum.

Click to see more example sentences
accept anlamak

I do not understand, but for me, I accept.

Anlamıyorum, ama benim için, ben kabul ediyorum.

And we accept that.

Ve biz de anladık.

accept üstlenmek

Katie has trouble accepting it. But sometimes there is a higher patriotism, Dad.

Katie kabul etmekte zorlanıyor ama bazen daha üst seviyelerde vatanseverlik de var baba.