English-Turkish translations for acceptable:

kabul edilebilir, kabul edilir · geçerli · makul · uygun · makbul · geçer · other translations

acceptable kabul edilebilir, kabul edilir

I mean, if you can't accept me as part of your life, then then what are we doing here?

Yani, eğer beni hayatının bir parçası olarak kabul edemiyorsan o zaman o zaman biz burda ne yapıyoruz?

I can't accept that, sir.

Bunu kabul edemem efendim.

Now, I cannot accept it, I will not accept it.

Şimdi bunu, kabul edemem, asla da kabul etmeyeceğim!

Click to see more example sentences
acceptable geçerli

Fred, is it too late to accept your invitation to dinner?

Fred, akşam yemeği davetini kabul etmek için çok mu geç

Accept before it's too late.

Çok geç olmadan kabul edin.

Do you accept credit card?

Kredi kartı geçerli mi?

Click to see more example sentences
acceptable makul

No, it's just that you said security guard, and it's perfectly acceptable

Hayır, sadece güvenlik görevlisi dedin de bu son derece makul

Might this be an acceptable compromise?

Bu makul bir uzlaşma olabilir mi?

Yes, acceptable risks, justified risks but I can't accept this.

Evet. Kabul edilebilir riskler, makul riskler. Ama bunu kabul edemem.

Click to see more example sentences
acceptable uygun

Is that acceptable, yes or no?

Uygun mu, evet ya da hayır?

It's either Elaine now, or someone more acceptable to the conservatives later.

Ya şimdi Elaine olacak ya da sonra muhafazakarlar için daha uygun biri olacak.

Your age is perfectly acceptable to retire.

Senin yaşın emekli olmak için son derece uygun.

Click to see more example sentences
acceptable makbul

The bracelets seem acceptable but who wears them?

Bilezikler makbul görünüyor, ancak onları kim takıyor?

acceptable geçer

I contacted Special Branch, and Bilal's explanation has been accepted.

Özel Birimle bağlantıya geçtim ve Bilal'in açıklaması kabul edildi.