English-Turkish translations for acceptance:

kabuller, kabul · kabul etme, kabul edilme · alma · other translations

acceptance kabuller, kabul

I mean, if you can't accept me as part of your life, then then what are we doing here?

Yani, eğer beni hayatının bir parçası olarak kabul edemiyorsan o zaman o zaman biz burda ne yapıyoruz?

You must accept. I know you love her, too.

Kabul etmelisin, senin de onu sevdiğini biliyorum.

But, Thomas, you know she will never accept the church.

Ama, Thomas, o hiçbir zaman kiliseyi kabul etmeyecek.

Click to see more example sentences
acceptance kabul etme, kabul edilme

I mean, if you can't accept me as part of your life, then then what are we doing here?

Yani, eğer beni hayatının bir parçası olarak kabul edemiyorsan o zaman o zaman biz burda ne yapıyoruz?

I can't accept that, sir.

Bunu kabul edemem efendim.

Now, I cannot accept it, I will not accept it.

Şimdi bunu, kabul edemem, asla da kabul etmeyeceğim!

Click to see more example sentences
acceptance alma

We can't accept gratuity.

Bahşiş almaya yetkimiz yok.