English-Turkish translations for acceptation:

kabul · other translations

acceptation kabul

I mean, if you can't accept me as part of your life, then then what are we doing here?

Yani, eğer beni hayatının bir parçası olarak kabul edemiyorsan o zaman o zaman biz burda ne yapıyoruz?

You must accept. I know you love her, too.

Kabul etmelisin, senin de onu sevdiğini biliyorum.

But, Thomas, you know she will never accept the church.

Ama, Thomas, o hiçbir zaman kiliseyi kabul etmeyecek.

Click to see more example sentences