English-Turkish translations for accident:

kaza · olay · kazara · tesadüf · rastlantı · arıza · felaket · other translations

accident kaza

Oh, that's too bad, 'cause he really needs one. He had an accident last week.

Çok kötü, çünkü gerçekten ihtiyacı var geçen hafta bir kaza geçirdi de.

This is a most serious accident case.

Bu çok önemli bir kaza davası.

Three years for an accident that wasn't my fault.

Benim hatam olmayan bir kaza yüzünden üç yıl.

Click to see more example sentences
accident olay

You're calling it a crime scene, obviously this wasn't an accident.

Olay mahalli diyorsun. Besbelli ki bu bir kaza değil.

There was a big traffic accident there and that's how it started.

Orada büyük bir trafik kazası oldu ve olaylar bu şekilde başladı.

It's not an accident.

Olay bir kaza değil.

Click to see more example sentences
accident kazara

Then an old lover comes along or someone else by accident.

Sonra eski bir sevgili çıkageliyor ya da kazara başka birisi.

That was by accident, right?

Kazara oldu, değil mi?

But maybe by accident?

Ama belki de kazara?

Click to see more example sentences
accident tesadüf

This may be a good accident.

Bu iyi bir tesadüf olabilir.

Maybe it's not an accident.

Belki bir tesadüf değildir.

Is this an accident or a coincidence?

Bu tesadüf yoksa kazara mı?

Click to see more example sentences
accident rastlantı

That was no miracle, just an accident and life is full of 'em.

Hayır, bu mucize değildi, sadece bir rastlantı. Hayat onlarla dolu.

That's an accident, too?

Bu da bir rastlantı?

And you and I are no accident.

Ve sen ve ben rastlantı değiliz.

Click to see more example sentences
accident arıza

Perhaps an accident or a malfunction.

Muhtemelen bir kaza ya da arıza.

accident felaket

We are rebuilding this woman's clitoris,doctor. There was a terrible car accident.

Bu kadının klitorisini yeniden yapıyoruz doktor, felaket bir araba kazası geçirmiş.