English-Turkish translations for accolade:

övgü · other translations

accolade övgü

Okay, well, so far, we have student accolades, testimonials.

Tamam şimdiye kadar öğrenci övgüleri, takdirnamelerimiz var.

I simply do it for profit, not for silly accolades.

Ben bu işi kâr için yaparım, aptalca övgüler için deği.