English-Turkish translations for accommodate:

yerleştirmek · other translations

accommodate yerleştirmek

Bertolt, accommodate Mr. Hopkins and his horse.

Bertold Bay Hopkins ve atını yerleştirin.