English-Turkish translations for accommodation:

konaklama · kalacak yer · uzlaşma · other translations

accommodation konaklama

Ms. Johansen, please find adequate accommodation for the injured, and everyone else

Bayan Johansen lütfen yaralılar için uygun bir konaklama yeri bulun. Ve diğer herkes

Well, it's not exactly deluxe accommodations out there, Joel.

Peki, tam olarak Yoel lüks konaklama orada değil.

Accommodation onboard is not suitable for ladies.

Gemide konaklama bayanlar için hiç uygun değil.

Click to see more example sentences
accommodation kalacak yer

A one-year contract, a return ticket and accommodation as well.

Bir yıllık sözleşme, dönüş bileti ve bir de kalacak yer.

I bet he can find accommodations for us.

Bahse varım bize kalacak bir yer bulabilir.

If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.

Eğer kalacak yer arıyorsanız çok güzel, hobbitlere uygun odalarım var.

Click to see more example sentences
accommodation uzlaşma

Yes, well, Isobel and I have reached a sensible accommodation, haven't we?

Evet, ben ve Isobel mantıklı bir uzlaşmaya vardık öyle değil mi?