English-Turkish translations for accomplice:

suç ortağı · işbirlikçi · yardakçı · other translations

accomplice suç ortağı

But does the term "accomplice" Mean anything to you? Come on.

Ama "Suç Ortağı" terimi sana bir şey ifade ediyor mu?

Well, he had an accomplice, right?

Bir suç ortağı vardı, değil mi?

You think he had an accomplice?

Sence suç ortağı vardı?

Click to see more example sentences
accomplice işbirlikçi

They're blind or worse accomplices!

Onlar kör veya daha kötüsü işbirlikçi!

accomplice yardakçı

It makes me an accomplice, an accessory, an abettor.

Bu beni bir suç ortağı, bir yardakçı yapar.