English-Turkish translations for accomplishment:

başarı · yetenek · başarma · · other translations

accomplishment başarı

My most accomplished soldier is standing in the corner like a lame horse.

Benim en başarılı askerim topal bir at gibi köşede duruyor.

God, these women. They're so smart and accomplished and pretty.

Tanrım şu kadınlar çok zeki, başarılı ve güzeller.

Julia, what we just heard is a major accomplishment, an artistic triumph.

Julia, az önce dinlediğimiz, büyük bir başarı, artistik bir zaferdi.

Click to see more example sentences
accomplishment yetenek

Well that proves that the President's an accomplished liar.

Eh, bu Başkan'ın yetenekli bir yalancı olduğunu kanıtlar.

He's also a very accomplished liar.

Ayrıca çok yetenekli bir yalancıdır da.

I represent Lord Caldlow, an accomplished amateur magician and

Burada Lort Caldlow'u temsil ediyorum. Yetenekli bir amatör sihirbaz ve

Click to see more example sentences
accomplishment başarma

And I intend for us to accomplish a lot more.

Ve bizim için daha fazlasını başarmaya niyetim var.

Mr. Marsh, what exactly are you trying to accomplish?

Bay Marsh, tam olarak ne başarmaya çalışıyorsunuz?

The wills accomplish everything, the won'ts oppose everything and the can'ts won't try anything.

Her şeyi başaracağı halde başarmaya karşı olan ve başarmak için hiçbir şey denemeyen.

accomplishment

Ah, here I am mission accomplished.

Ah, işte ben görev tamamlandı.

What will that accomplish?

Bu ne işe yarayacak?

This won't accomplish anything.

Bu hiçbir işe yaramayacak.