English-Turkish translations for accordance:

uyum · uygun olarak · anlaşma · other translations

accordance uyum

Favor pity or even accord. But that's not it, is it?

Rica, merhamet hatta uyum ama anlamı bu değil, değil mi?

Everything is in accord with that design.

Her şey o tasarım ile uyum içinde.

That's it, accord, eyes, this way.

İşte böyle, uyum, gözler, bu tarafa.

Click to see more example sentences
accordance uygun olarak

In accordance with Jewish Iaw. nana was buried the next day.

Yahudi geleneklerine uygun olarak Büyükanne bir sonraki gün gömüldü.

This investigation is in accordance with your charter

Bu soruşturma senin tüzüğüne göre uygun olarak

accordance anlaşma

It goes against all accords.

Bu tüm anlaşmalara ters.