English-Turkish translations for according:

göre · uygun · uygun olarak · other translations

according göre

Right, but according to this map there is no bridge.

Peki, ama bu haritaya göre köprü falan yok.

But according to the Spanish tradition and culture it is allowed.

Ama İspanyol gelenek ve kültürüne göre buna izin veriliyor.

According to sensors, there's no warp core, no impulse engines

Tarayıcılara göre warp çekirdeği yok, itici motorlar yok

Click to see more example sentences
according uygun

Looks like everything is going according to plan.

Görünüşe göre, her şey plana uygun gidiyor.

No, everything's going according to plan.

Hayır, her şey plana uygun gidiyor.

It's not according to regulations, lady.

Bu talimatlara uygun değil bayan.

Click to see more example sentences
according uygun olarak

In accordance with Jewish Iaw. nana was buried the next day.

Yahudi geleneklerine uygun olarak Büyükanne bir sonraki gün gömüldü.

This investigation is in accordance with your charter

Bu soruşturma senin tüzüğüne göre uygun olarak