English-Turkish translations for accountability:

hesap · sorumluluk · güvenilirlik · other translations

accountability hesap

I've got a bank account and credit cards all from a guy who died six months ago.

Bir banka hesabı ve kredi kartı var, tümü altı ay önce ölmüş bir adama ait.

No bank accounts, no credit cards.

Banka hesabı yok, kredi kartı yok.

I opened a new account.

Yeni bir hesap açtım.

Click to see more example sentences
accountability sorumluluk

Is this what you call accountability?

Sen buna sorumluluk mu diyorsun?

Um, health insurance portability and accountability act.

Sağlık sigortası taşınabilirlik ve sorumluluk yasası.

Yeah, for accountability.

Evet, sorumluluk için.

Click to see more example sentences
accountability güvenilirlik

It's called accountability.

Buna güvenilirlik denir.