English-Turkish translations for accountable:

sorumlu · açıklanabilir · güvenilir · other translations

accountable sorumlu

Crossed ethical lines, professionally, physically, and I hold myself accountable for that.

Hem profesyonel hem de fiziksel olarak etik sınırlarını aştım ve bundan kendimi sorumlu tutuyorum.

Hold them accountable, please for my wife and daughters.

Onları sorumlu tutun, lütfen eşim ve kızlarım için.

We are trying to hold them accountable, all right?

Biz de onları sorumlu tutmaya çalışıyoruz, değil mi?

Click to see more example sentences
accountable açıklanabilir

As always, the ship's account is open.

Her zamanki gibi, geminin hesabı açık.

Honey, you know Isfendiyar has an open account here.

Hayatım, İsfendiyar Abi'nin burada biliyorsun, açık hesabı var.

Maybe my account's still open.

Belki de hesabım hala açıktır.

Click to see more example sentences
accountable güvenilir

It's from my trust account.

O benim güven hesabımdan.

Sir, hostages are safe and accounted for.

Efendim, rehineler güvende ve ifadeleri alındı.

They don't account for scumbags like you and me.

Onlar senin gibi pisliklere güvenmezlerdi. Ve benim gibi