English-Turkish translations for accurate:

doğru · tam · kesin · hassas · hatasız · eksiksiz · isabetli · other translations

accurate doğru

I don't know how accurate that is, but that's the closest thing we've got.

Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum, ama elimizdeki en uygun şey bu.

Sometimes this can be quite accurate.

Bazen bu oldukça doğru olabilir.

That's sweet and totally accurate.

Bu çok hoş. Ve tamamen doğru.

Click to see more example sentences
accurate tam

I'm afraid that's not exactly accurate, Harold.

Korkarım bu tam olarak doğru değil, Harold.

Not quite accurate.

Tam doğru değil.

But that's not really accurate.

Ama bu tam doğru sayılmaz.

Click to see more example sentences
accurate kesin

I'm afraid that's not accurate.

Korkarım bu kesin değil!

How accurate is this?

Bu ne kadar kesin?

Because the decision making by machine is far more accurate.

Çünkü makine tarafından verilen bir karar, çok daha kesindir.

Click to see more example sentences
accurate hassas

Deadly and very accurate.

Ölümcül ve çok hassas.

It's a very accurate, close-range weapon.

Çok hassas, yakın menzil silahı.

A sextant, an accurate chronometer and a celestial almanac.

Bir sekstant, hassas bir kronometre ve bir astronomi almanağı.

accurate hatasız

Surprisingly accurate, for a piece of shrunken old leather.

Yıpranmış eski bir deri parçası için şaşırtıcı bir şekilde hatasızdı.

It's not supposed to be"accurate

Hatasız" olmak zorunda değil

accurate eksiksiz

It would be accurate but incomplete.

Bu, doğru fakat eksik olurdu.

Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.

Elimizdeki en ölümcül silah eksiksiz ve doğru bir profildir.

accurate isabetli

It's still fast and accurate

Hala hızlı ve isabetli.

Lord, make me fast and accurate.

Tanrım, beni hızlı ve isabetli kıl.