English-Turkish translations for accurately:

doğrusu · doğru olarak · tam olarak · kesin olarak · other translations

accurately doğrusu

I don't know how accurate that is, but that's the closest thing we've got.

Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum, ama elimizdeki en uygun şey bu.

Sometimes this can be quite accurate.

Bazen bu oldukça doğru olabilir.

That's sweet and totally accurate.

Bu çok hoş. Ve tamamen doğru.

Click to see more example sentences
accurately doğru olarak

I don't know how accurate that is, but that's the closest thing we've got.

Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum, ama elimizdeki en uygun şey bu.

The term "artificial life form" would be more accurate.

Yapay yaşam formu" kavramı daha doğru olur.

But it wouldn't be accurate 'cause Snotlout did nothing.

Fakat bu doğru olmaz çünkü Snotlout hiçbir şey yapmadı.

Click to see more example sentences
accurately tam olarak

I'm afraid that's not exactly accurate, Harold.

Korkarım bu tam olarak doğru değil, Harold.

Commissioner, that isn't quite accurate.

Komisyoner, bu tam olarak doğru değil.

Well, I'm not certain that's entirely accurate, Agent Wooly.

Bunun doğru olduğundan tam emin değilim, Ajan Wooly.

Click to see more example sentences
accurately kesin olarak

But how could the Mayan calendar be so accurate?

Maya takvimi nasıI bu kadar kesin olabilir?

Nobody can be that accurate.

Kimse bu kadar kesin olamaz.