English-Turkish translations for accustom:

alışkın · alışkın olmak · other translations

accustom alışkın

Oh, we're not a accustomed to such a nice yoga studio.

Oh, biz değiliz alışkın değiliz bu kadar güzel yoga stüdyosuna.

The Führer is not accustomed to being ignored, Herr Schmidt.

Führer göz ardı edilmeye alışkın değil, Bay Schmidt.

It's nothing I'm not accustomed to.

Bu alışkın olmadığım bir şey değil.

Click to see more example sentences
accustom alışkın olmak

It's nothing I'm not accustomed to.

Bu alışkın olmadığım bir şey değil.

Ostentation is not something that I'm accustomed to.

Gösteriş benim alışkın olduğum bir şey değil.