English-Turkish translations for ace:

as · bir · usta · yıldız · en iyi · other translations

ace en iyi

Paula, these are my good friends, Demo and Ace.

Paula, bunlar en iyi arkadaşlarım, Demo ve Ace.