English-Turkish translations for acetylene:

asetilen · other translations

acetylene asetilen

Methane, propane, hydrogen, acetylene.

Metan, propan, hidrojen, asetilen.

Here's some silver, a crucible and an acetylene torch to melt it down.

Biraz gümüş var, kröze var ve eritmek için de asetilen şaloması var.

Welder's acetylene tank exploded.

Kaynakçının asetilen tankı patladı.

Click to see more example sentences