English-Turkish translations for ache:

ağrı · acımak, acı · azap · sızı · other translations

ache ağrı

That's a beauty. This abbey has too many leaks. And me too many aches.

Bu manastırda fazla sızıntı var ve bu da bana çok ağrı veriyor.

He said the arm is aching because you grabbed him tightly.

O onu sıkıca yakaladı çünkü kolu ağrıyan olduğunu söyledi.

A very special tummy ache.

Çok özel bir karın ağrısı.

Click to see more example sentences
ache acımak, acı

And the things that make us human good and bad, love and ache.

Ve bizi insan kılan şeyler iyi ve kötü, aşk ve acı

This must be my aching hour

Bu benim acılı saatlerim olmalı

Twelve years. And the ache is still fresh.

On iki yıl geçti ama acısı hâlâ taze.

Click to see more example sentences
ache azap

The aching, empty-womb look?

Azap içindeki, boş-rahim bakışı mı?

ache sızı

She's an old ship, full of aches and pains.

Eski bir gemi bu, ağrı ve sızıyla dolu.