English-Turkish translations for acknowledge:

kabullenmek, kabul · kabul etmek · onaylamak · tanımak · itiraf · onaylama · itiraf etmek · other translations

acknowledge kabullenmek, kabul

I tried to apologize but Angela just refused to acknowledge that anything was even wrong.

Özür dilemeye çalıştım ama Angela bir şeyin yanlış olduğunu kabul etmeyi bile reddetti.

And it's important to me that you acknowledge that.

Ve bunu böyle kabul etmen benim için önemli.

I almost acknowledged you, No Eun Seol, as a secretary.

Az daha, sekreter olarak seni kabul ediyordum Noh Eun Seol.

Click to see more example sentences
acknowledge kabul etmek

I tried to apologize but Angela just refused to acknowledge that anything was even wrong.

Özür dilemeye çalıştım ama Angela bir şeyin yanlış olduğunu kabul etmeyi bile reddetti.

But there is one thing even David Lo Pan must acknowledge.

Ama David Lo Pan'ın bile kabul etmesi gereken bir şey var.

Nazism does not acknowledge the term "all people", because for them only Arians are people.

Nazizm "tüm insanlar"terimini kabul etmez çünkü onlar için sadece" Aryanlar" insandır.

Click to see more example sentences
acknowledge onaylamak

Repeat, do you acknowledge?

Tekrar ediyorum, onaylıyor musun?

All decks have acknowledged, sir.

Tüm güverteler onayladı, efendim.

All decks acknowledging.

Tüm güverteler onaylıyor.

Click to see more example sentences
acknowledge tanımak

Nathan wanted to acknowledge you.

Nathan seni tanımak istedi.

Making peace means we acknowledge them.

barış yapmak onları tanımak demektir.

acknowledge itiraf

DN Director Cha Ji Heon Acknowledged Passionate Love.

DN Grup Müdürü Cha Ji Heon Tutkulu Aşkını İtiraf Etti.

acknowledge onaylama

No acknowledgement, sir.

Onaylama gelmedi efendim.

acknowledge itiraf etmek

DN Director Cha Ji Heon Acknowledged Passionate Love.

DN Grup Müdürü Cha Ji Heon Tutkulu Aşkını İtiraf Etti.