English-Turkish translations for acquaint:

tanıtmak · bildirmek · bildirmek tanıtmak · other translations

acquaint tanıtmak

God, that's not my girlfriend, it's not even a friend, it's not an acquaintance, either.

Allah korusun, o benim kız arkadaşım değil. Arkadaşım bile değil. Tanıdık da değil.

But we have a mutual acquaintance.

Ama ortak bir tanıdığımız var.

No, no, he's an acquaintance.

Hayır, hayır. O bir tanıdık.

Click to see more example sentences
acquaint bildirmek

God, that's not my girlfriend, it's not even a friend, it's not an acquaintance, either.

Allah korusun, o benim kız arkadaşım değil. Arkadaşım bile değil. Tanıdık da değil.

You know, you're the prettiest girl I ever acquainted.

Biliyor musun, tanıdığım en güzel kız sensin.

I'll even find new interests and acquaintances.

Yeni ilgi alanları yeni tanışlar bile bulurum.

acquaint bildirmek tanıtmak

God, that's not my girlfriend, it's not even a friend, it's not an acquaintance, either.

Allah korusun, o benim kız arkadaşım değil. Arkadaşım bile değil. Tanıdık da değil.

You know, you're the prettiest girl I ever acquainted.

Biliyor musun, tanıdığım en güzel kız sensin.