English-Turkish translations for acquire:

ele geçirmek · elde etmek · almak · kazandırmak, kazanmak · other translations

acquire ele geçirmek

He acquired a very rare and powerful piece of technology.

Çok nadir ve güçlü bir teknoloji ele geçirdi.

Amelia Pond is acquired.

Amelia Pond ele geçirildi.

Rory Williams is acquired.

Rory Williams ele geçirildi.

Click to see more example sentences
acquire elde etmek

I wonder, how much did he pay to acquire this role?

Merak ediyorum, acaba bu rolü elde etmek için ne kadar ödedi?

Within a short time, Rasputin acquired tremendous influence.

Kısa bir süre içinde, Rasputin muazzam bir nüfuz elde etti.

How did you acquire this magical power?

Bu büyülü gücü nasıl elde ettin?

Click to see more example sentences
acquire almak

So, you, Duke Perkins and Reverend Coggins conspired to acquire a vast amount of propane?

Sen, Duke Perkins ve Vaiz Coggins büyük miktarda propan almak için dolap çevirdiniz.

I recently acquired a small research facility outside Metropolis.

Metropolis dışında küçük bir araştırma merkezi satın aldım.

Mandrake root, acquired from Ashur.

Adamotu kökü. Ashur'dan aldım.

acquire kazandırmak, kazanmak

Perhaps we should acquire more?

Belki daha çok şey kazanabiliriz.