English-Turkish translations for acquisition:

alma · kazanç · alış · kazanım · other translations

acquisition alma

Ok. I am a corporate attorney who specializes in mergers and acquisitions.

Ben birleşmeler ve satın almalar konusunda uzmanlaşmış bir şirket avukatıyım.

Looks like mostly acquisitions.

Çoğunlukla satın alma gibi gözüküyor.

Matt is mergers and acquisitions.

Matt birleşme ve satın almalar olduğunu.

Click to see more example sentences
acquisition kazanç

Isn't there a Rule of Acquisition for that?

Bunun için bir Kazanç Kuralı yok mu?

No, just the audit you know, tax forms, acquisition indebtedness, capital expenditure.

Hayır, sadece denetim. Bilirsin, vergi formları, kazanç vergileri, sermaye masrafları.

It's just another acquisition.

Yalnızca başka bir kazanç.

Click to see more example sentences
acquisition alış

Then, as my gift and thine own acquisition worthily purchased take my daughter.

O zaman hem benim hediyem olarak hem de hakkınla kazandığın ödül olarak al kızımı.

acquisition kazanım

Impressive acquisition young man.

Etkileyici kazanım genç adam.