English-Turkish translations for acreage:

arazi · arazinin büyüklüğü · other translations

acreage arazi

All this good land, acreage, livestock and everybody is starving.

Bütün bu arazi, çiftlik hayvanları ve herkes açlıktan kırılıyor.

Because that's a high risk for the acreage involved.

Çünkü o kadar büyük bir arazi için büyük risk.

With a lot of acreage and mud.

Bir sürü arazi ve çamur var.

acreage arazinin büyüklüğü

Because that's a high risk for the acreage involved.

Çünkü o kadar büyük bir arazi için büyük risk.