English-Turkish translations for acrylic:

akrilik · other translations

acrylic akrilik

It appears to be something preserved between two pieces of acrylic.

İki parça akrilik arasında korunan bir şey gibi görünüyor.

Acetate solution loosens the top acrylic layer.

Asetat solüsyonu üstteki akrilik tabakayı gevşetir.

Same acrylic, same rubber.

Aynı akrilik ve aynı kauçuk.

Click to see more example sentences