English-Turkish translations for acting:

davranan, davranış · davranma · rol · yapan · oyunculuk · vekil · oyun · hareket eden · aktörlük · görev · işleyen · vekil olan · bakan · tiyatro · other translations

acting oyunculuk

I'll help you with your history and you help me with my acting.

Ben sana tarih için yardım ederim, sen de bana oyunculuk için yardım et.

But it's a great chance for For good acting.

Fakat iyi bir oyunculuk için mükemmel bir şans.

Yeah, but I'm not all that serious about acting

Evet ama ben zaten oyunculuk konusunda ciddi değilim.

Acting, for you, is just an extra job, but for him it's his life.

Oyunculuk senin için, öylesine fazladan bir iş, ama onun hayatı demek.

You know what they say about acting?

Oyunculuk hakkında ne derler biliyor musun?

Have you ever done any acting?

Daha önce hiç oyunculuk yaptın mı?

That is beautiful. Wonderful acting.

Bu çok güzel, harika bir oyunculuk.

It's not acting and it's not thinking.

Oyunculuk bu değil, düşünmek de değil.

And that's why I don't need acting lessons.

İşte bu yüzden, oyunculuk kursuna ihtiyacım yok.

But acting isn't one of them.

Ama oyunculuk onlardan biri değil.