English-Turkish translations for actor:

aktöre, aktör · oyuncu · gerçekleştiren · yapan kimse · erkek oyuncu · other translations

actor aktöre, aktör

As an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art.

Bir aktör olarak, bir dövüş sporcusu olarak, bir insan olarak bütün bunları dövüş sanatlarından öğrendim.

He's a really good actor!

Gerçekten çok iyi bir aktör!

There's a professional actor here, one of your friends.

Burada profesyonel bir aktör var, arkadaşlardan birisi.

Click to see more example sentences
actor oyuncu

Yeah, but he's not a star, he's just an actor.

Evet ama o bir yıldız değil. O yalnızca bir oyuncu.

Me and him you know, that actor we're strangers, but I admire him in many ways

Onu ve beni biliyorsun, o oyuncu Biz birer yabancıyız ama onu pek çok açıdan takdir ediyorum.

Are you a famous actor?

Ünlü bir oyuncu musun?

Click to see more example sentences
actor gerçekleştiren

Not the actor, whose real name is George, by the way, but his character, Betty!

Gerçek adı George olan aktörü değil bu arada Betty, ama onun rolünü!

You're a really good actor.

Gerçekten iyi bir oyuncusun.

Like a true actor!

Gerçek bir aktör gibi!

Click to see more example sentences
actor yapan kimse

No one can do it better than a world-renowned Jewish actor.

Kimse bu işi, dünyaca ünlü Yahudi bir oyuncu kadar iyi yapamaz.

actor erkek oyuncu

And the next category is the best actor's award..

Ve sonraki kategori en iyi erkek oyuncu ödülü.