English-Turkish translations for actress:

aktris · oyuncu · aktrist · kadın oyuncu · artist · other translations

actress aktris

And we have a kissing scene, and we need an actress and you are amazing.

Bir öpüşme sahnesi var ve bizim bir aktrise ihtiyacımız var ve sen harikasın.

Yeah, she's an actress.

Evet, o bir aktris.

You are not an actress.

Sen bir aktris değilsin.

Click to see more example sentences
actress oyuncu

You know, you always talk about being an actress but you never done a goddamn thing about it.

Biliyorsun, her zaman bir oyuncu olmak hakkında konuşmak ama bu konuda bir bok yapmadım.

I've always wanted to be an actress.

Her zaman bir oyuncu olmak istemiştim.

This is Miss Margaret Livingston, George's guest and a delightful actress.

Bu, Bayan Margaret Livingston. George'un davetlisi ve çok iyi bir oyuncu.

Click to see more example sentences
actress aktrist

Oh, and memory is so important for an actress.

Bir aktrist için hafıza çok önemli bir şeydir.

Fine, but not for an actress.

Tamam ama bir aktrist için olmaz.

You know, Mrs. Rand, I'm an actress and a dancer.

Biliyor musunuz?, Bayan Rand, Ben bir aktrist ve dansçıyım.

Click to see more example sentences
actress kadın oyuncu

A beautiful and an intelligent woman, and a great actress.

Hem güzel hem zeki bir kadın, hem de büyük bir oyuncu.

But, you know, she is a terrific actress, this woman Bette Davis.

Ama, biliyorsunuz, o, müthiş bir oyuncu, Bu kadın Bette Davis.

Especially just after winning a Tony Award for Best Actress

Özellikle de En İyi Kadın Oyuncu dalında Tony ödülü kazandıktan sonra..

Click to see more example sentences
actress artist

This is a real actress.

Bu gerçek bir bayan artist.

Famous Broadway producer, a famous actress.

Meşhur Broadway yapımcısı, ve meşhur bir artist.

So she's an actress.

Öyleyse o bir artist.

Click to see more example sentences