actuating

Mr. Reed, are you finished with those actuator circuits?

Bay Reed, şu çalıştırıcı devreleri bitirdiniz mi?

Is it like the Moran actuator?

Bu aynı Moran aktüatörü gibi mi?

A laptop, a digital watch, a cell phone, the pneumatic actuator from your bazooka over there, a map of town, a big spring and a tuna fish sandwich.

Bir dizüstü bilgisayar, bir dijital saat, bir cep telefonu ve şu bazukanın pnömatik aktüatörü. Kasabanın haritası, büyük bir yay ve bir tuna balıklı sandviç.

Control rod actuators standing by.

Kontrol çubuğu çalıştırıcıları beklemede.

Control rod actuators operating.

Kontrol çubuğu çalıştırıcıları açık.

There's an emergency hand actuator.

Bir acil durum, çalıştırıcı kolu olacak.

I'm a self-actuated residential automated habitat.

Ben, Suni Etkileşimli Rezidans Alanı'yım.

Advanced disaster actuator.

Gelişmiş Felaket İşleticisi.

Computer actuation positions for strategema.

Bilgisayar, strategema için başlama pozisyonları.

This is a proximity-actuated field.

Bu yakınlıkla faal olan bir alan.