English-Turkish translations for acumen:

zeka · other translations

acumen zeka

Business acumen and ideas and friendship.

Ticari zeka, fikirler ve dostluk.

Hypnotizing fishermen isn't business acumen, Barnabas.

Balıkçıları ipnotize etmek ticari zeka değildir, Barnabas.