English-Turkish translations for adage:

atasözü · other translations

adage atasözü

There's that old adage:

İşte eski bir atasözü:

And as the old adage goes,

Eski bir atasözünün dediği gibi