English-Turkish translations for adamant:

kararlı · sert · hoşgörüsüz · çok sert · other translations

adamant kararlı

Liam Adams, would you June Marie to be your lawful wedded wife take?

Liam Adams, June Marie'nun yasal olarak karın olmasını kabul ediyor musun??

The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.

Adam çok kararlıydı ve kadın da kafası karışmış ve korkmuş görünüyordu.

Mother Miriam is very adamant about this.

Rahibe Miriam bu konuda çok kararlıydı.

Click to see more example sentences
adamant sert

Frankly, I'm curious myself, but the Captain was very adamant about this.

Açıkçası, bende merak ediyorum, ama, Kaptan bu konuda çok sert.

I asked, why were you so adamant?

Neden o kadar sert olduğunu sordum.

adamant hoşgörüsüz

But I've never seen him so adamant about something.

Ama onu hiç bu kadar hoşgörüsüz görmemiştim.

Mr. Barasa was nice, but adamant no divorce.

Bay Barasa hoş ama hoşgörüsüz boşanma yok.

adamant çok sert

Frankly, I'm curious myself, but the Captain was very adamant about this.

Açıkçası, bende merak ediyorum, ama, Kaptan bu konuda çok sert.