English-Turkish translations for additive:

katkı · eklemeli · katkılı · other translations

additive katkı

Yeah, and stuffed with preservatives, artificial flavors, artificial colors, additives

Evet, ve koruyucularla, yapay tatlandırıcılarla, yapay renklendiricilerle, katkı maddeleriyle doldurulmuş

The Keeper finds a suitable couple and, using food additives, we induce a chemical pregnancy.

Koruyucu uygun bir çift bulur gıda katkı maddeleri kullanarak kimyasal gebelik elde ederiz.

I knew it was meat, but there were so many additives. curry paste, right?

Orada et olduğunu biliyordum ama çok fazla katkı maddesi vardı. Köri gibi, değil mi?

Click to see more example sentences
additive eklemeli

So there's some additive, and there are interference patterns.

Yani bazı eklemeli ve bazı kesişim desenleri var.

My son, Evan, the physicist, says it's an additive thing.

Oğlum, Evan, bir fizikçi ve diyor ki bu eklemeli bir şey.

additive katkılı

And the lead additive?

Ve kurşun katkılıyı da?