English-Turkish translations for addle:

bozuk · other translations

addle bozuk

Well, your beer-addled sperm still work.

Bozuk bira karışmış spermlerin hala işe yarıyor.