English-Turkish translations for adept:

usta · other translations

adept usta

Maybe he wasn't so adept.

Belki o kadar da usta değildi.

Mocata is one of the great adepts, even an lpsissimus.

Mocata büyük ustalardan biri, hatta bir lpsissimus. Bir ne?

Danar is extremely adept, sir.

Danar fazlasıyla usta efendim.