English-Turkish translations for adequate:

yeterli · uygun · other translations

adequate yeterli

You know sometimes a simple "yes or no" answer is adequate.

Biliyor musun? Bazen bir "evet ya da hayır" cevabı yeterli oluyor.

It's not a vaccine but it offers adequate protection in the short-term.

Bir aşı değil ama, kısa süre için yeterli koruma sağlıyor.

That's not an adequate explanation.

Bu yeterli bir açıklama değil.

Click to see more example sentences
adequate uygun

Ms. Johansen, please find adequate accommodation for the injured, and everyone else

Bayan Johansen lütfen yaralılar için uygun bir konaklama yeri bulun. Ve diğer herkes

I'm not sure a medical diagnosis is even adequate.

Buna uygun bir tıbbi teşhisin olduğundan bile emin değilim.

Is that an adequate answer to your stupid question?

Bu aptalca soruna uygun bir cevap oldu mu?

Click to see more example sentences