English-Turkish translations for adhesive:

yapıştırıcı · yapışkan · bant · other translations

adhesive yapıştırıcı

Thank you, but I'll just take some vascular adhesive.

Teşekkür ederim, yalnızca biraz Vasküler yapıştırıcı alayım.

Coffee, orange juice, industrial strength adhesive?

Kahve? Portakal suyu? Güçlü bir yapıştırıcı?

Be submissive or be adhesive.

Ya itaatkâr ol ya da yapıştırıcı.

Click to see more example sentences
adhesive yapışkan

Some kind of adhesive residue, too.

Bir çeşit yapışkan madde kalıntısı da var.

Flight data tape, adhesive tape.

Uçuş verileri bandı, yapışkan bant.

You used regular adhesive tape.

Normal yapışkan bant kullanmışsın.

Click to see more example sentences
adhesive bant

Flight data tape, adhesive tape.

Uçuş verileri bandı, yapışkan bant.

You used regular adhesive tape.

Normal yapışkan bant kullanmışsın.