English-Turkish translations for adipose:

yağlı, yağ · other translations

adipose yağlı, yağ

Oh, in a crisis, the adipose can convert bone and hair and internal organs.

Yağ; bir kriz durumunda kemik, saç ve organları da dönüştürebilir.

I don't know how else to explain Lauren Mackalvey's missing adipose.

Lauren Mackalvey'nin kayıp yağ dokusunu başka nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum.